یکی از موثرترین روش های کاهش مصرف آب شرب استفاده از تجهیزات و ادواتی است که به این منظور ساخته شده است بطور کلی این وسایل 40 تا50 درصد صرفه جویی در مصرف آب را محقق مینمایند.

امروزه با پیشرفت فناوری در عرصه های مختلف شاهد تغییرات عمده با رویکردهای علمی و فنی در زمینه ساخت انواع پرلاتورهای مورد استفاده می باشیم بگونه ای که اگر در 10 سال قبل فقط یک نوع آبفشان و پرلاتور(درفشان) در بازار تولید و ارایه میگردید در حال حاضر تنوع این قطعه کاربردی بسیار زیاد شده است

این راهنما، به منظور آشنایی همه مصرف کنندگان با راه کارهای ساده مدیریت مصرف آب تهیه شده است.