پیوست سلامت طرح ها

 

مجموعه استانداردهای ملی پیوست سلامت شامل تعاریف، مفاهیم و گردش کار و الزامات است که به استناد "بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" برای طرح های بزرگ توسعه ای توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط تدوین گردید. این مجموعه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ 25/3/1392 که با حضور اعضا و به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور تشکیل شد، مطرح و به تصویب رسید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، این مجموعه را طی نامه شماره 46208 مورخ 3/6/1392 جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.

مصادیق طرح های بزرگ توسعه ای مطابق مصوبات هفتمین مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با تایید معاونت در سه ماهه اول هر سال توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ می گردد. این مصادیق برای اجرا در سال 92، شامل طرح های نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای- طرح های صنایع نفت، گاز و پتروشمی شامل پالایشگاه و پتروشیمی- طرح های صنایع سنگین شامل کارخانجات ذوب، فولاد نورد و شکل دهی- طرح های خدماتی شامل تصفیه خانه های فاضلاب، مراکز دفع ودفن پسماندها و بیمارستان های بزرگ- طرح های کشاورزی شامل کشتارگاههای بزرگ صنعتی دام و طیور، شهرک های دامداری و دامپروری و شهرک های گلخانه ای- طرح های زیربنایی شامل فرودگاه، سد و شهرهای جدید می باشد که به تایید معاونت رسیده است. مجموعه کامل استانداردهای ملی پیوست سلامت در لینک ذیل بارگذاری شده است.

استانداردهای ملی پیوست سلامت مرکز سلامت محیط و کار سال ١٣٩٢