نشانی: تهران، خیابان دکترفاطمی،خیابان حجاب،شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ساختمان مهندس شکیبی، طبقه چهارم


شماره تلفن دفتر :81752453

کد پستی: ۱۴۱۵۶۱۵۴۵۳