رویدادهای توسعه پایداری

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2019 under the auspices of ECOSOC

انجمن توسعه پایدار سازمان ملل با حضور اعضای اصلی سازمان ملل متحد در بالاترین سطح سیاسی از تاریخ 8-18 جولای در نیویورک برگزار می شود.

در سال 2019 ، 47 کشور ( از جمله الجزایر، عراق،...) داوطلب شدند که در سطح ملی بررسی هایی را برای برآورده سازی اهداف توسعه پایداری مد نظر انجمن HLPF را انجام دهند. در این رویداد این کشورها گزارشات خود را تقدیم سازمان ملل متحد می کنند.

بررسیهای داوطلبانه ملی (VNRs) به منظور تسهیل در به اشتراک گذاشتن تجربیات، از جمله موفقیت، چالشها و درسهای آموخته شده، به منظور تسریع در اجرای دستور کار 2030، انجام می شود. VNR ها همچنین به دنبال تقویت سیاست ها و نهادهای دولت ها و بسیج حمایت و همکاری های چند جانبه با ذینفعان برای اجرای اهداف توسعه پایدار هستند.

---------------------------------------------------

کتابی درباره دردها و درمان‌های ایران(خرداد98)

کتابی درباره دردها و درمان‌های ایران

محمد فاضلی، جامعه‌شناس، ۱۵۴ یادداشت کوتاه خود را که قبلاً در فضای مجازی منتشر شده‌اند، در کتابی در قالب شش فصل تدوین و منتشر کرده است.