اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

بازدیدکنندگان

۶ نفر
۱۰,۲۴۲,۸۱۲ نفر
۶,۱۸۶ نفر
۷,۱۰۲ نفر
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر