اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

بازدیدکنندگان

۲ نفر
۸,۵۸۰,۴۱۲ نفر
۱,۹۶۶ نفر
۶,۰۸۳ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر