اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

بازدیدکنندگان

۳ نفر
۹,۳۰۲,۱۳۳ نفر
۳,۳۰۴ نفر
۵,۵۵۴ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر