اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

نظرسنجی

آیا باور دارید در شهر تهران با کمبود جدی آب شرب مواجه هستیم؟

بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۱,۷۲۲,۳۳۶ نفر
۷,۱۵۱ نفر
۹,۲۷۷ نفر
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر