اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

بازدیدکنندگان

۳ نفر
۹,۵۵۸,۹۳۸ نفر
۴۰۴ نفر
۵,۲۵۲ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر