اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

کدام بخش ها و سطوح آموزش باید برای برنامه آتی آموزش توسعه پایدار (ESD) برجسته شود؟
بازدیدکنندگان

۲ نفر
۸,۰۹۰,۹۲۵ نفر
۲۵۳ نفر
۵,۱۳۹ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید..