اهداف 17گانه توسعه پایدار

SDGoals
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸

نظرسنجی

بازدیدکنندگان

۳ نفر
۸,۹۷۲,۶۸۴ نفر
۲,۹۹۷ نفر
۴,۹۵۸ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۶,۶۹۲ نفر